БУКТРИЛ УНИВЕРСАЛ

Търговско наименование БУКТРИЛ УНИВЕРСАЛ
Тип хербицид
Активни вещества 2,4 Д естер 80 г/л
Бромоксинил 280 г/л
Производител Bayer
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на БУКТРИЛ УНИВЕРСАЛ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Широколистни плевели 100 мл/дка

Прилага се във фенофаза на културата BBCH 21 -32 (Начало на братене-втори възел е най -малко на 2см над първия възел).

Ечемик Широколистни плевели 100 мл/дка

Прилага се във фенофаза на културата BBCH 21 -32 (Начало на братене-втори възел е най -малко на 2см над първия възел).

Ръж Широколистни плевели 100 мл/дка

Прилага се във фенофаза на културата BBCH 21 -32 (Начало на братене-втори възел е най -малко на 2см над първия възел).

Овес Широколистни плевели 100 мл/дка

Прилага се във фенофаза на културата BBCH 21 -32 (Начало на братене-втори възел е най -малко на 2см над първия възел).

Царевица Широколистни плевели 80 мл/дка

Прилага се във фенофаза BBCH 14-16 (Разтваряне на четвърти лист- разтваряне на шести лист)

Сорго Широколистни плевели 80 мл/дка

Прилага се във фенофаза BBCH 14-16 (Разтваряне на четвърти лист- разтваряне на шести лист)

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.