БУКТРИЛ УНИВЕРСАЛ

търговско наименование БУКТРИЛ УНИВЕРСАЛ
тип хербицид
Активни вещества 2,4 Д естер 80 г/л
бромоксинил 280 г/л
производител Bayer
Категория на употреба втора професионална

Опитайте новата функционалност за проверка на регистрацията от списъците на БАБХ.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на БУКТРИЛ УНИВЕРСАЛ за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
ПшеницаШироколистни плевели100 мл/дка

Прилага се във фенофаза на културата BBCH 21 -32 (Начало на братене-втори възел е най -малко на 2см над първия възел).

ЕчемикШироколистни плевели100 мл/дка

Прилага се във фенофаза на културата BBCH 21 -32 (Начало на братене-втори възел е най -малко на 2см над първия възел).

РъжШироколистни плевели100 мл/дка

Прилага се във фенофаза на културата BBCH 21 -32 (Начало на братене-втори възел е най -малко на 2см над първия възел).

ОвесШироколистни плевели100 мл/дка

Прилага се във фенофаза на културата BBCH 21 -32 (Начало на братене-втори възел е най -малко на 2см над първия възел).

ЦаревицаШироколистни плевели80 мл/дка

Прилага се във фенофаза BBCH 14-16 (Разтваряне на четвърти лист- разтваряне на шести лист)

СоргоШироколистни плевели80 мл/дка

Прилага се във фенофаза BBCH 14-16 (Разтваряне на четвърти лист- разтваряне на шести лист)

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.