Савойско зеле (Brassica oleracea var. sabauda L.)

Регистрирани препарати за растителна защита при Савойско зеле

Регистрации срещу плевели
Регистрации срещу болести
Почвени патогени
Регистрации срещу неприятели
Рапична пеперуда
Акари
Белокрилки
Бръмбар
Бяла зелева пеперуда
Египетска памукова нощенка
Зелев молец
Зелева нощенка
Листни въшки
Малка полска нощенка
Нощенки
Телени червеи
Трипси