Савойско зеле (Brassica oleracea var. sabauda L.)

Регистрирани препарати за растителна защита при Савойско зеле

регистрации срещу плевели
регистрации срещу болести
регистрации срещу неприятели
Рапична пеперуда
бръмбар
Бяла зелева пеперуда
Египетска памукова нощенка
Зелев молец
Зелева нощенка
Малка полска нощенка
нощенки
телени червеи