клопиралид

препарати съдържащи само клопиралид

препарати съдържащи клопиралид и други активни вещества