ГЕСТА ДЕКС

Търговско наименование ГЕСТА ДЕКС
Тип хербицид
Активни вещества МЦПА 350 г/л
Клопиралид 35 г/л
Производител Проплан Плант Протекшън
Категория на употреба втора професионална

Spe8 - Опасен за пчелите.

Със системно действие

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ГЕСТА ДЕКС за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Едногодишни широколистни плевели 200 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 21-32 (начало на братене – вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел)

  • Брой мин/макс приложения – 1
  • Вода л/дка мин/макс – 20-40 мл/дка
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.