ФИНИ ВГ

Търговско наименование ФИНИ ВГ
Тип хербицид
Активни вещества Метсулфурон метил 200 г/кг
Производител Агри Кем Б.В.
Категория на употреба непрофесионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ФИНИ ВГ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Едногодишни широколистни плевели 3 г/дка

Свободни площи

Внася се в ранни фази на развитие на плевелите (ВВСН 12-14).
Работен разтвор - 20-40 л/дка.

Пшеница Едногодишни широколистни плевели 3 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 13- 39 (от развитие на 3 лист до Край на братене) на културата и Ранни фази на развитие на плевелите ВВСН 12- 14 (2-4 лист).
Работен разтвор - 20-40 л/дка.

90 дни
Ечемик Едногодишни широколистни плевели 3 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 13- 39 (от развитие на 3 лист до Край на братене) на културата и Ранни фази на развитие на плевелите ВВСН 12- 14 (2-4 лист).
Работен разтвор - 20-40 л/дка.

90 дни
Тритикале Едногодишни широколистни плевели 3 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 13- 39 (от развитие на 3 лист до Край на братене) на културата и Ранни фази на развитие на плевелите ВВСН 12- 14 (2-4 лист).
Работен разтвор - 20-40 л/дка.

90 дни
Овес Едногодишни широколистни плевели 3 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 13- 39 (от развитие на 3 лист до Край на братене) на културата и Ранни фази на развитие на плевелите ВВСН 12- 14 (2-4 лист).
Работен разтвор - 20-40 л/дка.

90 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.