ФИНИ ВГ

търговско наименование ФИНИ ВГ
тип хербицид
Активни вещества метсулфурон метил 200 г/кг
производител Агри Кем Б.В.
Категория на употреба непрофесионална

Опитайте новата функционалност за проверка на регистрацията от списъците на БАБХ.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ФИНИ ВГ за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
едногодишни широколистни плевели3 г/дка

Свободни площи

Внася се в ранни фази на развитие на плевелите (ВВСН 12-14).
Работен разтвор - 20-40 л/дка.

Пшеницаедногодишни широколистни плевели3 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 13- 39 (от развитие на 3 лист до Край на братене) на културата и Ранни фази на развитие на плевелите ВВСН 12- 14 (2-4 лист).
Работен разтвор - 20-40 л/дка.

90 дни
Ечемикедногодишни широколистни плевели3 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 13- 39 (от развитие на 3 лист до Край на братене) на културата и Ранни фази на развитие на плевелите ВВСН 12- 14 (2-4 лист).
Работен разтвор - 20-40 л/дка.

90 дни
Тритикалеедногодишни широколистни плевели3 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 13- 39 (от развитие на 3 лист до Край на братене) на културата и Ранни фази на развитие на плевелите ВВСН 12- 14 (2-4 лист).
Работен разтвор - 20-40 л/дка.

90 дни
Овеседногодишни широколистни плевели3 г/дка

Внася се във фаза ВВСН 13- 39 (от развитие на 3 лист до Край на братене) на културата и Ранни фази на развитие на плевелите ВВСН 12- 14 (2-4 лист).
Работен разтвор - 20-40 л/дка.

90 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.