АРНОЛД

Търговско наименование АРНОЛД
Тип хербицид
Активни вещества Дифлуфеникан 200 г/л
Флуфенасет 400 г/л
Производител Шарда
Категория на употреба втора професионална

С комбинирано действие.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на АРНОЛД за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Едногодишни широколистни плевели 60 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-13 (Първи лист от колеоптила – листа разтворени) преди или рано след поникване на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
Пшеница Житни плевели 60 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-13 (Първи лист от колеоптила – листа разтворени) преди или рано след поникване на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
Ечемик Едногодишни широколистни плевели 60 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-13 (Първи лист от колеоптила – листа разтворени) преди или рано след поникване на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
Ечемик Житни плевели 60 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-13 (Първи лист от колеоптила – листа разтворени) преди или рано след поникване на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
Ръж Едногодишни широколистни плевели 60 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-13 (Първи лист от колеоптила – листа разтворени) преди или рано след поникване на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
Ръж Житни плевели 60 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-13 (Първи лист от колеоптила – листа разтворени) преди или рано след поникване на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
Тритикале Едногодишни широколистни плевели 60 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-13 (Първи лист от колеоптила – листа разтворени) преди или рано след поникване на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
Тритикале Житни плевели 60 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 10-13 (Първи лист от колеоптила – листа разтворени) преди или рано след поникване на плевелите.

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.