НУКЛЕУС

Търговско наименование НУКЛЕУС
Тип хербицид
Активни вещества Дифлуфеникан 200 г/л
Флуфенасет 400 г/л
Производител ФМС Кемикъл Спрл
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на НУКЛЕУС за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Едногодишни житни плевели 60 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 00-13  (сухо семе-разтворени 3 листа).

* Брой мин/макс приложения – 1 
* Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка 

Пшеница Едногодишни широколистни плевели 60 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 00-13  (сухо семе-разтворени 3 листа).

* Брой мин/макс приложения – 1 
* Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка 

Ечемик Едногодишни житни плевели 60 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 00-13  (сухо семе-разтворени 3 листа).

* Брой мин/макс приложения – 1 
* Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка 

Ечемик Едногодишни широколистни плевели 60 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 00-13  (сухо семе-разтворени 3 листа).

* Брой мин/макс приложения – 1 
* Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка 

Ръж Едногодишни житни плевели 60 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 00-13  (сухо семе-разтворени 3 листа).

* Брой мин/макс приложения – 1 
* Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка 

Ръж Едногодишни широколистни плевели 60 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 00-13  (сухо семе-разтворени 3 листа).

* Брой мин/макс приложения – 1 
* Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка 

Тритикале Едногодишни житни плевели 60 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 00-13  (сухо семе-разтворени 3 листа).

* Брой мин/макс приложения – 1 
* Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка 

Тритикале Едногодишни широколистни плевели 60 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 00-13  (сухо семе-разтворени 3 листа).

* Брой мин/макс приложения – 1
* Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка 

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.