ПУМА СУПЕР 7,5 ЕВ

Търговско наименование ПУМА СУПЕР 7,5 ЕВ
Тип хербицид
Активни вещества Феноксапроп - П- етил 69 г/л
Производител Bayer
Категория на употреба втора професионална

Съдържа още 75 г/л мефенпир-диетил (антидот)

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ПУМА СУПЕР 7,5 ЕВ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

Прилага се във фаза ВВСН 13-29 (3 листа разтворени – Край на братенето. Видими са максимален брой братя (есен).
Прилага се във фенофаза втори лист - братене на плевелите.

Някои от контролираните еплевели: Срещу Лисича опашка (Alopecurus myosuroides), Див овес (Avena fatua), тръстичина/двуцветно сорго (Phalaris spp.), Обикновена метлица (Poa trivialis), Ветрушка (Apera spica venti).

Ечемик Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

ВВСН 13-31 3 листа разтворени –първият възел е поне на 1 см над възела на братене(пролет).
Прилага се във фенофаза втори лист - братене на плевелите.

Някои от контролираните еплевели: Срещу Лисича опашка (Alopecurus myosuroides), Див овес (Avena fatua), тръстичина/двуцветно сорго (Phalaris spp.), Обикновена метлица (Poa trivialis), Ветрушка (Apera spica venti).

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.