ИНСЕЛО

Търговско наименование ИНСЕЛО
Тип хербицид
Активни вещества Тиенкарбазон 15 г/кг
Мезосулфурон 45 г/кг
Производител Bayer
Категория на употреба втора професионална

Със системно действие.

Съдържа и мефенпирдиетил (антидот) - 112,5 г/кг

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ИНСЕЛО за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Едногодишни житни плевели 33.3 г/дка

Зимна мека и твърда пшеница

Срещу едногодишни житни плевели: италиански райграс (Lolium multiflorum), едногодишен райграс (Lolium rigidum), див овес (Avena fatua), стерилен овес (Avena sterilis L.), людовиков овес (Avena sterilis subsp. ludoviciana), лисича опашка (Alopecurus myosuroides), овсига (Bromus spp.), широколистни плевели
Внася се във фаза ВВСН 21-32 (начало на братене:видим първи брат-удължаване на стъблото,вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел) Ранни фази от развитието на плевелите.

  • Брой мин/макс приложения – 1
  • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
  • Прилага се с прилепител Биопауър (100 мл/дка)
Пшеница Широколистни плевели 33.3 г/дка

Зимна мека и твърда пшеница

Срещу едногодишни житни плевели: италиански райграс (Lolium multiflorum), едногодишен райграс (Lolium rigidum), див овес (Avena fatua), стерилен овес (Avena sterilis L.), людовиков овес (Avena sterilis subsp. ludoviciana), лисича опашка (Alopecurus myosuroides), овсига (Bromus spp.), широколистни плевели
Внася се във фаза ВВСН 21-32 (начало на братене:видим първи брат-удължаване на стъблото,вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел) Ранни фази от развитието на плевелите.

  • Брой мин/макс приложения – 1
  • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
  • Прилага се с прилепител Биопауър (100 мл/дка)
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.