СУОРД 240 ЕК

Търговско наименование СУОРД 240 ЕК
Тип хербицид
Активни вещества Клодинафоп - пропаргил 240 г/л
Производител Нюфарм С.А.С.
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на СУОРД 240 ЕК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Едногодишни житни плевели 17 - 25 мл/дка

Внася се във фенофаза BBCH 13 – 29 (от трети лист до край на братенето на културата в дози:

  • срещу полска лисича опашка (Alopecurus myosuroides) и див овес (Avena spp.)  - 17 мл/дка
  • срещу тръстичина (Phalaris spp.), пролетно просо (Milium vernale) - 20 мл/дка.
  • срещу райграс и житна пиявица (Lolium spp.) - 25 мл/дка.

 

 

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.