АТЛАНТИС ФЛЕКС 20,25 ВГ

Търговско наименование АТЛАНТИС ФЛЕКС 20,25 ВГ
Тип хербицид
Активни вещества Мезосулфурон 45 г/кг
Пропоксикарбазон-натрий 67.5 г/кг
Производител Bayer
Категория на употреба втора професионална

съдържа Мефенпир – диетил (антидот) – 90 г/кг

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на АТЛАНТИС ФЛЕКС 20,25 ВГ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Едногодишни житни плевели 20 - 33 г/дка

 Пшеница (мека и твърда)     

Внася се във фаза ВВСН 13-32 три листа разтворени – вторият възел е най-малко на 2 см. над първия възел.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-30л/дка.
 • Прилага се с адювант Биопауър – 100 мл/дка.
Пшеница Едногодишни широколистни плевели 20 - 33 г/дка

 Пшеница (мека и твърда)     

Внася се във фаза ВВСН 13-32 три листа разтворени – вторият възел е най-малко на 2 см. над първия възел.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-30л/дка.
 • Прилага се с адювант Биопауър – 100 мл/дка.
Тритикале Едногодишни житни плевели 20 - 33 г/дка

     Внася се във фаза ВВСН 13-32 три листа разтворени – вторият възел е най-малко на 2 см. над първия възел.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-30л/дка.
 • Прилага се с адювант Биопауър – 100 мл/дка.
Тритикале Едногодишни широколистни плевели 20 - 33 г/дка

     Внася се във фаза ВВСН 13-32 три листа разтворени – вторият възел е най-малко на 2 см. над първия възел.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 10-30л/дка.
 • Прилага се с адювант Биопауър – 100 мл/дка.
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.