пропоксикарбазон-натрий

препарати съдържащи само пропоксикарбазон-натрий

    няма регистрирани такива

препарати съдържащи пропоксикарбазон-натрий и други активни вещества