Пропоксикарбазон-натрий

Препарати съдържащи само Пропоксикарбазон-натрий

    няма регистрирани такива

Препарати съдържащи Пропоксикарбазон-натрий и други активни вещества