ПАСИФИКА ЕКСПЕРТ

търговско наименование ПАСИФИКА ЕКСПЕРТ
тип хербицид
Активни вещества йодосулфурон 10 г/кг
мезосулфурон 30 г/кг
амидосулфурон 50 г/кг
производител Bayer
Категория на употреба втора професионална

Съдържа още мефенпир диетил (антидот).

Опитайте новата функционалност за проверка на регистрацията от списъците на БАБХ.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ПАСИФИКА ЕКСПЕРТ за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
Пшеницаедногодишни широколистни плевели30 г/дка

Пролетна пшеница (твърда и мека):

Внася се във фаза BBCH 13 – 32 - 3 листа разтворени до вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел.

Пшеницаедногодишни житни плевели50 г/дка

Зимна пшеница

BBCH 13 – 32 - 3 листа разтворени до вторият възел е наймалко на 2 см над първия възел.

Пшеницаедногодишни широколистни плевели50 г/дка

Зимна пшеница

BBCH 13 – 32 - 3 листа разтворени до вторият възел е наймалко на 2 см над първия възел.

Пшеницаедногодишни житни плевели30 г/дка

Пролетна пшеница (твърда и мека):

Внася се във фаза BBCH 13 – 32 - 3 листа разтворени до вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел.

Ръжедногодишни широколистни плевели50 г/дка

BBCH 13 – 32 - 3 листа разтворени до вторият възел е наймалко на 2 см над първия възел.

Ръжедногодишни житни плевели50 г/дка

BBCH 13 – 32 - 3 листа разтворени до вторият възел е наймалко на 2 см над първия възел.

Тритикалеедногодишни широколистни плевели50 г/дка

BBCH 13 – 32 - 3 листа разтворени до вторият възел е наймалко на 2 см над първия възел.

Тритикалеедногодишни житни плевели50 г/дка

BBCH 13 – 32 - 3 листа разтворени до вторият възел е наймалко на 2 см над първия възел.

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.