ПАСИФИКА ЕКСПЕРТ

търговско наименование ПАСИФИКА ЕКСПЕРТ
тип хербицид
Активни вещества йодосулфурон 10 г/кг
мезосулфурон 30 г/кг
амидосулфурон 50 г/кг
производител Bayer
Категория на употреба втора професионална

Съдържа още мефенпир диетил (антидот).

Регистрации на препарата ПАСИФИКА ЕКСПЕРТ за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
Пшеницаедногодишни житни плевели50 г/дка

При пролетна пшеница дозата е 30 г/дка.

Пшеницаедногодишни широколистни плевели50 г/дка

При пролетна пшеница дозата е 30 г/дка.

Ръжедногодишни широколистни плевели50 г/дка
Ръжедногодишни житни плевели50 г/дка
Тритикалеедногодишни широколистни плевели50 г/дка
Тритикалеедногодишни житни плевели50 г/дка