ПАСИФИКА ЕКСПЕРТ

Търговско наименование ПАСИФИКА ЕКСПЕРТ
Тип хербицид
Активни вещества Йодосулфурон 10 г/кг
Мезосулфурон 30 г/кг
Амидосулфурон 50 г/кг
Производител Bayer
Категория на употреба втора професионална

Съдържа още мефенпир диетил (антидот).

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ПАСИФИКА ЕКСПЕРТ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Едногодишни широколистни плевели 30 г/дка

Пролетна пшеница (твърда и мека):

Внася се във фаза BBCH 13 – 32 - 3 листа разтворени до вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел.

Пшеница Едногодишни житни плевели 50 г/дка

Зимна пшеница

BBCH 13 – 32 - 3 листа разтворени до вторият възел е наймалко на 2 см над първия възел.

Пшеница Едногодишни широколистни плевели 50 г/дка

Зимна пшеница

BBCH 13 – 32 - 3 листа разтворени до вторият възел е наймалко на 2 см над първия възел.

Пшеница Едногодишни житни плевели 30 г/дка

Пролетна пшеница (твърда и мека):

Внася се във фаза BBCH 13 – 32 - 3 листа разтворени до вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел.

Ръж Едногодишни широколистни плевели 50 г/дка

BBCH 13 – 32 - 3 листа разтворени до вторият възел е наймалко на 2 см над първия възел.

Ръж Едногодишни житни плевели 50 г/дка

BBCH 13 – 32 - 3 листа разтворени до вторият възел е наймалко на 2 см над първия възел.

Тритикале Едногодишни широколистни плевели 50 г/дка

BBCH 13 – 32 - 3 листа разтворени до вторият възел е наймалко на 2 см над първия възел.

Тритикале Едногодишни житни плевели 50 г/дка

BBCH 13 – 32 - 3 листа разтворени до вторият възел е наймалко на 2 см над първия възел.

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.