Амидосулфурон

Амидосулфурон е активно вещество използвано като селективен и системен хербицид срещу едногодишни широколистни плевели включително глухарче и видове лапад. Високо разтворим е във вода. Средно токсичен е към води видове и минимално токсичен към бозайници.

Механизъм на действие: Просмуква се чрез корени и листа и  инхибира (спира) производството на ензима ацетолактат, което води до не синтизиране на някои от важните за растенията амино киселини, водещо до спиране развитието и в послествие смърт на контролираните плевели. 

Химична формула:C9H15N5O7S2

Препарати съдържащи само Амидосулфурон

    няма регистрирани такива

Препарати съдържащи Амидосулфурон и други активни вещества