ХУСАР МАКС ОД

търговско наименование ХУСАР МАКС ОД
тип хербицид
Активни вещества йодосулфурон 7.5 г/л
мезосулфурон 7.5 г/л
производител Bayer
Категория на употреба непрофесионална

Съдържа 22,5 г/л антидот (мефенпир-диетил).

Опитайте новата функционалност за проверка на регистрацията от списъците на БАБХ.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ХУСАР МАКС ОД за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
Пшеницаедногодишни житни плевели100 мл/дка

Включва устойчиви на хормонопо-добните хербициди плевели и див овес.

Внася се от 3 лист до братене на културата.

Пшеницаедногодишни широколистни плевели100 мл/дка

Включва устойчиви на хормонопо-добните хербициди плевели и див овес.

Внася се от 3 лист до братене на културата.

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.