ХУСАР МАКС ОД

Търговско наименование ХУСАР МАКС ОД
Тип хербицид
Активни вещества Йодосулфурон 7.5 г/л
Мезосулфурон 7.5 г/л
Производител Bayer
Категория на употреба непрофесионална

Съдържа 22,5 г/л антидот (мефенпир-диетил).

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ХУСАР МАКС ОД за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

Включва устойчиви на хормонопо-добните хербициди плевели и див овес.

Внася се от 3 лист до братене на културата.

Пшеница Едногодишни широколистни плевели 100 мл/дка

Включва устойчиви на хормонопо-добните хербициди плевели и див овес.

Внася се от 3 лист до братене на културата.

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.