ТРАКСОС 50 ЕК

Търговско наименование ТРАКСОС 50 ЕК
Тип хербицид
Активни вещества Пиноксаден 25 г/л
Клодинафоп - пропаргил 25 г/л
Клоквинтоцет - мексил (антидот) 6.25 г/л
Производител Синджента
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ТРАКСОС 50 ЕК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Едногодишни житни плевели 120 мл/дка

Включва див овес.
Момент на приложение (фаза на приложение): от 3-ти лист до втори възел на културата (ВВСН 32), от фаза 3-ти лист до края на братене на дивия овес; фаза 3-5-ти лист на останалите житни плевели.

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.