Клодинафоп - пропаргил

Препарати съдържащи само Клодинафоп - пропаргил

Препарати съдържащи Клодинафоп - пропаргил и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Клодинафоп - пропаргил и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Пшеница Едногодишни житни плевели СУОРД 240 ЕК ТОПИК 080 ЕК