клодинафоп - пропаргил

препарати съдържащи само клодинафоп - пропаргил

препарати съдържащи клодинафоп - пропаргил и други активни вещества