клоквинтоцет - мексил (антидот)

препарати съдържащи само клоквинтоцет - мексил (антидот)

    няма регистрирани такива

препарати съдържащи клоквинтоцет - мексил (антидот) и други активни вещества