КОРЕЛО ДУО

Търговско наименование КОРЕЛО ДУО
Тип хербицид
Активни вещества Флорасулам 14.2 г/кг
Клоквинтоцет - мексил (антидот) 70.8 г/кг
Пироксулам 70.8 г/кг
Производител Дау Агросайансис
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на КОРЕЛО ДУО за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Житни и широколистни плевели 26.5 г/дка

Приложение от BBCH 21 до BBCH 32 от братене до вторият възел е най-малко на 2 см над първият възел.

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.