КОРЕЛО ДУО

търговско наименование КОРЕЛО ДУО
тип хербицид
Активни вещества флорасулам 14.2 г/кг
клоквинтоцет - мексил (антидот) 70.8 г/кг
пироксулам 70.8 г/кг
производител Дау Агросайансис
Категория на употреба втора професионална

Опитайте новата функционалност за проверка на регистрацията от списъците на БАБХ.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на КОРЕЛО ДУО за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
Пшеницажитни и широколистни плевели26.5 г/дка

Приложение от BBCH 21 до BBCH 32 от братене до вторият възел е най-малко на 2 см над първият възел.

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.