ЦЕЛИО ВГ

Търговско наименование ЦЕЛИО ВГ
Тип хербицид
Активни вещества Клодинафоп - пропаргил 200 г/кг
Клоквинтоцет - мексил (антидот) 75 г/кг
Пироксулам 75 г/кг
Производител Синджента
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ЦЕЛИО ВГ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Едногодишни житни плевели 25 г/дка

Внесен във фаза BBCH 12 - 32 (два разтворени листа - вторият възел е най-малко 2 см.) на културите

Пшеница Едногодишни широколистни плевели 25 г/дка

Внесен във фаза BBCH 12 - 32 (два разтворени листа - вторият възел е най-малко 2 см.) на културите

Ръж Едногодишни житни плевели 25 г/дка

Внесен във фаза BBCH 12 - 32 (два разтворени листа - вторият възел е най-малко 2 см.) на културите

Ръж Едногодишни широколистни плевели 25 г/дка

Внесен във фаза BBCH 12 - 32 (два разтворени листа - вторият възел е най-малко 2 см.) на културите

Тритикале Едногодишни житни плевели 25 г/дка

Внесен във фаза BBCH 12 - 32 (два разтворени листа - вторият възел е най-малко 2 см.) на културите

Тритикале Едногодишни широколистни плевели 25 г/дка

Внесен във фаза BBCH 12 - 32 (два разтворени листа - вторият възел е най-малко 2 см.) на културите

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.