ТРЕЙЛЪР

Търговско наименование ТРЕЙЛЪР
Тип хербицид
Активни вещества Трибенурон метил 750 г/кг
Производител Индустриас Афраза
Категория на употреба непрофесионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ТРЕЙЛЪР за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Едногодишни широколистни плевели 2 г/дка

Lнася се във фаза ВВСН 13-39 през пролетта (3 листа разтворени до флаговия лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима) 

  • Брой мин/макс приложения – 1
  • Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка 

* Да не се прилага след ВВСН 39. Да не се използва продукта повече от веднъж на година на един парцел и повече от веднъж на култура.

Ечемик Едногодишни широколистни плевели 2 г/дка

Lнася се във фаза ВВСН 13-39 през пролетта (3 листа разтворени до флаговия лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима) 

  • Брой мин/макс приложения – 1
  • Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка 

* Да не се прилага след ВВСН 39. Да не се използва продукта повече от веднъж на година на един парцел и повече от веднъж на култура.

Ръж Едногодишни широколистни плевели 2 г/дка

Lнася се във фаза ВВСН 13-39 през пролетта (3 листа разтворени до флаговия лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима)

  • Брой мин/макс приложения – 1
  • Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка

* Да не се прилага след ВВСН 39. Да не се използва продукта повече от веднъж на година на един парцел и повече от веднъж на култура.

Тритикале Едногодишни широколистни плевели 2 г/дка

Lнася се във фаза ВВСН 13-39 през пролетта (3 листа разтворени до флаговия лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима) 

  • Брой мин/макс приложения – 1
  • Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка 

* Да не се прилага след ВВСН 39. Да не се използва продукта повече от веднъж на година на един парцел и повече от веднъж на култура.

Овес Едногодишни широколистни плевели 2 г/дка

Lнася се във фаза ВВСН 13-39 през пролетта (3 листа разтворени до флаговия лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима) 

  • Брой мин/макс приложения – 1
  • Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка 

* Да не се прилага след ВВСН 39. Да не се използва продукта повече от веднъж на година на един парцел и повече от веднъж на култура.

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.