АЛИАНС ВГ

Търговско наименование АЛИАНС ВГ
Тип хербицид
Активни вещества Метсулфурон метил 60 г/кг
Дифлуфеникан 600 г/кг
Производител Нюфарм С.А.С.
Категория на употреба втора професионална

с комбинирано (системно и несистемно) действие

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на АЛИАНС ВГ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Едногодишни широколистни плевели 5 г/дка

Пшеница (мека и твърда)  

   Внася се във фаза ВВСН 12-30 (2 листа разтворени - начало на удължаване на стъблото) Есен.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20/40 л/дка.

Да не се употребява продуктът при зимни зърнено-житни култури с натрупване (да се прилага 1 път на есен в доза 5 г/дка или 1 път на пролет в доза 7,5 г/дка)!

Пшеница Многогодишни широколистни плевели 5 г/дка

Пшеница (мека и твърда)  

   Внася се във фаза ВВСН 12-30 (2 листа разтворени - начало на удължаване на стъблото) Есен.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20/40 л/дка.

Да не се употребява продуктът при зимни зърнено-житни култури с натрупване (да се прилага 1 път на есен в доза 5 г/дка или 1 път на пролет в доза 7,5 г/дка)!

Пшеница Едногодишни широколистни плевели 7.5 г/дка

Пшеница (мека и твърда)  

   Внася се в ВВСН 20-30 (само главното стъбло - начало на удължаване на стъблото) Пролет.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20/40 л/дка.

Да не се употребява продуктът при зимни зърнено-житни култури с натрупване (да се прилага 1 път на есен в доза 5 г/дка или 1 път на пролет в доза 7,5 г/дка)!

Пшеница Многогодишни широколистни плевели 7.5 г/дка

Пшеница (мека и твърда)  

    Внася се в ВВСН 20-30 (само главното стъбло - начало на удължаване на стъблото) Пролет.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20/40 л/дка.

Да не се употребява продуктът при зимни зърнено-житни култури с натрупване (да се прилага 1 път на есен в доза 5 г/дка или 1 път на пролет в доза 7,5 г/дка)!

Ечемик Едногодишни широколистни плевели 5 г/дка

     Внася се във фаза ВВСН 12-30 (2 листа разтворени - начало на удължаване на стъблото) Есен.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20/40 л/дка.

Да не се употребява продуктът при зимни зърнено-житни култури с натрупване (да се прилага 1 път на есен в доза 5 г/дка или 1 път на пролет в доза 7,5 г/дка)!

Ечемик Многогодишни широколистни плевели 5 г/дка

     Внася се във фаза ВВСН 12-30 (2 листа разтворени - начало на удължаване на стъблото) Есен.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20/40 л/дка.

Да не се употребява продуктът при зимни зърнено-житни култури с натрупване (да се прилага 1 път на есен в доза 5 г/дка или 1 път на пролет в доза 7,5 г/дка)!

Ечемик Едногодишни широколистни плевели 7.5 г/дка

    Внася се в ВВСН 20-30 (само главното стъбло - начало на удължаване на стъблото) Пролет.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20/40 л/дка.

Да не се употребява продуктът при зимни зърнено-житни култури с натрупване (да се прилага 1 път на есен в доза 5 г/дка или 1 път на пролет в доза 7,5 г/дка)!

Ечемик Многогодишни широколистни плевели 7.5 г/дка

    Внася се в ВВСН 20-30 (само главното стъбло - начало на удължаване на стъблото) Пролет.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20/40 л/дка.

Да не се употребява продуктът при зимни зърнено-житни култури с натрупване (да се прилага 1 път на есен в доза 5 г/дка или 1 път на пролет в доза 7,5 г/дка)!

Ръж Едногодишни широколистни плевели 5 г/дка

     Внася се във фаза ВВСН 12-30 (2 листа разтворени - начало на удължаване на стъблото) Есен.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20/40 л/дка.

Да не се употребява продуктът при зимни зърнено-житни култури с натрупване (да се прилага 1 път на есен в доза 5 г/дка или 1 път на пролет в доза 7,5 г/дка)!

Ръж Многогодишни широколистни плевели 5 г/дка

     Внася се във фаза ВВСН 12-30 (2 листа разтворени - начало на удължаване на стъблото) Есен.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20/40 л/дка.

Да не се употребява продуктът при зимни зърнено-житни култури с натрупване (да се прилага 1 път на есен в доза 5 г/дка или 1 път на пролет в доза 7,5 г/дка)!

Ръж Едногодишни широколистни плевели 7.5 г/дка

   Внася се в ВВСН 20-30 (само главното стъбло - начало на удължаване на стъблото) Пролет.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20/40 л/дка.

Да не се употребява продуктът при зимни зърнено-житни култури с натрупване (да се прилага 1 път на есен в доза 5 г/дка или 1 път на пролет в доза 7,5 г/дка)!

Ръж Многогодишни широколистни плевели 7.5 г/дка

   Внася се в ВВСН 20-30 (само главното стъбло - начало на удължаване на стъблото) Пролет.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20/40 л/дка.

Да не се употребява продуктът при зимни зърнено-житни култури с натрупване (да се прилага 1 път на есен в доза 5 г/дка или 1 път на пролет в доза 7,5 г/дка)!

Тритикале Едногодишни широколистни плевели 5 г/дка

     Внася се във фаза ВВСН 12-30 (2 листа разтворени - начало на удължаване на стъблото) Есен.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20/40 л/дка.

Да не се употребява продуктът при зимни зърнено-житни култури с натрупване (да се прилага 1 път на есен в доза 5 г/дка или 1 път на пролет в доза 7,5 г/дка)!

Тритикале Многогодишни широколистни плевели 5 г/дка

     Внася се във фаза ВВСН 12-30 (2 листа разтворени - начало на удължаване на стъблото) Есен.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20/40 л/дка.

Да не се употребява продуктът при зимни зърнено-житни култури с натрупване (да се прилага 1 път на есен в доза 5 г/дка или 1 път на пролет в доза 7,5 г/дка)!

Тритикале Едногодишни широколистни плевели 7.5 г/дка

    Внася се в ВВСН 20-30 (само главното стъбло - начало на удължаване на стъблото) Пролет.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20/40 л/дка.

Да не се употребява продуктът при зимни зърнено-житни култури с натрупване (да се прилага 1 път на есен в доза 5 г/дка или 1 път на пролет в доза 7,5 г/дка)!

Тритикале Многогодишни широколистни плевели 7.5 г/дка

   Внася се в ВВСН 20-30 (само главното стъбло - начало на удължаване на стъблото) Пролет.

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс – 20/40 л/дка.

Да не се употребява продуктът при зимни зърнено-житни култури с натрупване (да се прилага 1 път на есен в доза 5 г/дка или 1 път на пролет в доза 7,5 г/дка)!

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.