ПРЕМАЗОР СД

Търговско наименование ПРЕМАЗОР СД
Тип хербицид
Активни вещества Дифлуфеникан 500 г/л
Производител Глобахем н.в.
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ПРЕМАЗОР СД за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Едногодишни широколистни плевели 25 мл/дка

Пшеница (зимна)

     Внася се до BBCH 29 (край на братенето).

  • Брой мин/макс приложения – 1.
  • Вода л/дка - 20-40 л/дка.
Пшеница Едногодишни широколистни плевели 37.5 мл/дка

Пшеница (пролетна)

     Внася се до BBCH 29 (край на братенето).

  • Брой мин/макс приложения – 1.
  • Вода л/дка - 20-40 л/дка.
Ечемик Едногодишни широколистни плевели 25 мл/дка

Зимен

     Внася се до BBCH 29 (край на братенето).

  • Брой мин/макс приложения – 1.
  • Вода л/дка - 20-40 л/дка.
Ръж Едногодишни широколистни плевели 25 мл/дка

Ръж (зимна)

     Внася се до BBCH 29 (край на братенето).

  • Брой мин/макс приложения – 1.
  • Вода л/дка - 20-40 л/дка.
Ръж Едногодишни широколистни плевели 37.5 мл/дка

Ръж (пролетнa)

     Внася се до до BBCH 29 (край на братенето).

  • Брой мин/макс приложения – 1.
  • Вода л/дка - 20-40 л/дка.
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.