ПРЕМАЗОР СД

Търговско наименование ПРЕМАЗОР СД
Тип хербицид
Активни вещества Дифлуфеникан 500 г/л
Производител Глобахем н.в.
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ПРЕМАЗОР СД за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Едногодишни широколистни плевели 25 мл/дка

Пшеница (зимна)

Внася се до до BBCH 29 Край на братенето

Брой мин/макс приложения – 1
Вода л/дка - 20-40 л/дка 

Пшеница Едногодишни широколистни плевели 37.5 мл/дка

Пшеница (пролетна)

Внася се до до BBCH 29 Край на братенето

Брой мин/макс приложения – 1
Вода л/дка - 20-40 л/дка 

Ечемик Едногодишни широколистни плевели 25 мл/дка

Зимен

Внася се до до BBCH 29 Край на братенето

Брой мин/макс приложения – 1
Вода л/дка - 20-40 л/дка 

Ръж Едногодишни широколистни плевели 25 мл/дка

Зимен

Внася се до до BBCH 29 Край на братенето

Брой мин/макс приложения – 1
Вода л/дка - 20-40 л/дка 

Ръж Едногодишни широколистни плевели 37.5 мл/дка

пролетен

Внася се до до BBCH 29 Край на братенето

Брой мин/макс приложения – 1
Вода л/дка - 20-40 л/дка 

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.