АКУРАТ 60 ВГ

търговско наименование АКУРАТ 60 ВГ
тип хербицид
Активни вещества метсулфурон метил 600 г/кг
производител Хеминова
Категория на употреба непрофесионална

Регистрации на препарата АКУРАТ 60 ВГ за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
Пшеницаедногодишни широколистни плевели1 г/дка

Внася се след 3 лист до края на братене на културата.
Забележка: В предложената доза продуктът не
контролира лепка и паламида

Ечемикедногодишни широколистни плевели1 г/дка

Внася се след 3 лист до края на братене на културата.
Забележка: В предложената доза продуктът не
контролира лепка и паламида