АКУРАТ 60 ВГ

Търговско наименование АКУРАТ 60 ВГ
Тип хербицид
Активни вещества Метсулфурон метил 600 г/кг
Производител Хеминова
Категория на употреба непрофесионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на АКУРАТ 60 ВГ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Едногодишни широколистни плевели 1 г/дка

Внася се след 3 лист до края на братене на културата.
Забележка: В предложената доза продуктът не
контролира лепка и паламида

Ечемик Едногодишни широколистни плевели 1 г/дка

Внася се след 3 лист до края на братене на културата.
Забележка: В предложената доза продуктът не
контролира лепка и паламида

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.