ГРАНСТАР СУПЕР 50 СГ

Търговско наименование ГРАНСТАР СУПЕР 50 СГ
Тип хербицид
Активни вещества Тифенсулфурон метил 250 г/кг
Трибенурон метил 250 г/кг
Производител ДюПон Интернешънъл Оперейшънс
Категория на употреба непрофесионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на ГРАНСТАР СУПЕР 50 СГ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Едногодишни широколистни плевели 4 г/дка

В това число слабо чувствителни на хормоноподобни хербициди (2,4 Д, МЦПА), плевели и паламида.
прилага се по време на вегетацията във фенофаза на културите братене /23-29 ВВСН/, фенофаза на
едногодишните широколистни плевели 2-4 лист и фаза розетка на паламидата в доза 4 г/дка.
Работен разтвор - 20-40 л/дка.

Ечемик Едногодишни широколистни плевели 4 г/дка

В това число слабо чувствителни на хормоноподобни хербициди (2,4 Д, МЦПА), плевели и паламида.
прилага се по време на вегетацията във фенофаза на културите братене /23-29 ВВСН/, фенофаза на
едногодишните широколистни плевели 2-4 лист и фаза розетка на паламидата в доза 4 г/дка.
Работен разтвор - 20-40 л/дка.

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.