ГРАНСТАР СУПЕР 50 СГ

търговско наименование ГРАНСТАР СУПЕР 50 СГ
тип хербицид
Активни вещества тифенсулфурон метил 250 г/кг
трибенурон метил 250 г/кг
производител ДюПон Интернешънъл Оперейшънс
Категория на употреба непрофесионална

Регистрации на препарата ГРАНСТАР СУПЕР 50 СГ за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
Пшеницаедногодишни широколистни плевели4 г/дка

В това число слабо чувствителни на хормоноподобни хербициди (2,4 Д, МЦПА), плевели и паламида.
прилага се по време на вегетацията във фенофаза на културите братене /23-29 ВВСН/, фенофаза на
едногодишните широколистни плевели 2-4 лист и фаза розетка на паламидата в доза 4 г/дка.
Работен разтвор - 20-40 л/дка.

Ечемикедногодишни широколистни плевели4 г/дка

В това число слабо чувствителни на хормоноподобни хербициди (2,4 Д, МЦПА), плевели и паламида.
прилага се по време на вегетацията във фенофаза на културите братене /23-29 ВВСН/, фенофаза на
едногодишните широколистни плевели 2-4 лист и фаза розетка на паламидата в доза 4 г/дка.
Работен разтвор - 20-40 л/дка.