ОПТИКА ТРИО

търговско наименование ОПТИКА ТРИО
тип хербицид
Активни вещества МЦПА 160 г/л
мекопроп - П 130 г/л
дихлорпроп - П 310 г/л
производител Нюфарм С.А.С.
Категория на употреба втора професионална

Опитайте новата функционалност за проверка на регистрацията от списъците на БАБХ.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ОПТИКА ТРИО за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
Пшеницаедногодишни широколистни плевели150 - 200 мл/дка

Включва някои слабочувствителни на хормоноподобните
хербициди плевели.

Внася се във фаза братене на културите.

Ечемикедногодишни широколистни плевели150 - 200 мл/дка

Включва някои слабочувствителни на хормоноподобните
хербициди плевели.

Внася се във фаза братене на културите.

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.