ОПТИКА ТРИО

Търговско наименование ОПТИКА ТРИО
Тип хербицид
Активни вещества МЦПА 160 г/л
Мекопроп - П 130 г/л
Дихлорпроп - П 310 г/л
Производител Нюфарм С.А.С.
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ОПТИКА ТРИО за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Широколистни плевели 150 - 200 мл/дка

Контролира вкллючително и някои слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели.

     Внася се във фаза братене на културите.

Ечемик Едногодишни широколистни плевели 150 - 200 мл/дка

Контролира вкллючително и някои слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели.

     Внася се във фаза братене на културите.

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.