ОПТИКА ТРИО

търговско наименование ОПТИКА ТРИО
тип хербицид
Активни вещества МЦПА 160 г/л
мекопроп - П 130 г/л
дихлорпроп - П 310 г/л
производител Нюфарм С.А.С.
Категория на употреба втора професионална

Регистрации на препарата ОПТИКА ТРИО за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
Пшеницаедногодишни широколистни плевели150 - 200 мл/дка

Включва някои слабочувствителни на хормоноподобните
хербициди плевели.

Внася се във фаза братене на културите.

Ечемикедногодишни широколистни плевели150 - 200 мл/дка

Включва някои слабочувствителни на хормоноподобните
хербициди плевели.

Внася се във фаза братене на културите.