ОПТИКА ТРИО

Търговско наименование ОПТИКА ТРИО
Тип хербицид
Активни вещества МЦПА 160 г/л
Мекопроп - П 130 г/л
Дихлорпроп - П 310 г/л
Производител Нюфарм С.А.С.
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ОПТИКА ТРИО за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Едногодишни широколистни плевели 150 - 200 мл/дка

Включва някои слабочувствителни на хормоноподобните
хербициди плевели.

Внася се във фаза братене на културите.

Ечемик Едногодишни широколистни плевели 150 - 200 мл/дка

Включва някои слабочувствителни на хормоноподобните
хербициди плевели.

Внася се във фаза братене на културите.

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.