КАМБИО СЛ

търговско наименование КАМБИО СЛ
тип хербицид
Активни вещества дикамба 90 г/л
бентазон 320 г/л
производител BASF
Категория на употреба непрофесионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на КАМБИО СЛ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница едногодишни широколистни плевели 125 мл/дка

Внася се във фаза братене на културите.

Ечемик едногодишни широколистни плевели 125 мл/дка

Внася се във фаза братене на културите.

Царевица едногодишни широколистни плевели 200 мл/дка

Внася се във фаза 3-5 лист на културата и плевелите.

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.