КЛИК ПРО

Търговско наименование КЛИК ПРО
Тип хербицид
Активни вещества Мезотрион 50 г/л
Тербутилазин 326 г/л
Производител Синджента
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на КЛИК ПРО за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Царевица Едногодишни широколистни плевели 180 - 230 мл/дка

Внася се преди или рано след поникване ВВСН 00-18 (сухо семе разтваряне на 8-ми лист)

Брой мин/макс приложения – 1
Вода л/дка мин/макс - 8-40 л/дка

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.