КАЛИСТО ПЛЮС

търговско наименование КАЛИСТО ПЛЮС
тип хербицид
Активни вещества дикамба 120 г/л
мезотрион 50 г/л
производител Синжента
Категория на употреба втора професионална

Регистрации на препарата КАЛИСТО ПЛЮС за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
Царевицаедногодишни широколистни плевели200 мл/дка

Прилага се във фаза ВВСН 12-19 (разтворен втори лист- девети лист).

Царевицамногогодишни широколистни плевели200 мл/дка

Прилага се във фаза ВВСН 12-19 (разтворен втори лист- девети лист).