ЕВОЛИЯ

Търговско наименование ЕВОЛИЯ
Тип хербицид
Активни вещества Мезотрион 500 г/кг
Производител Синджента
Категория на употреба втора професионална

със системно действие

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ЕВОЛИЯ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Царевица Едногодишни широколистни плевели 15 г/дка

Сладка царевица

     Прилага се във фаза ВВСН 12-19 разтваряне на втори лист-разтваряне на 9 (или следващ пореден).

  • Брой мин/макс приложения -1.
  • Вода л/дка мин/макс – 8-40 л/дка.
Царевица Едногодишни житни плевели 30 г/дка

Царевица за фураж, зърно и семепроизводство

     Прилага се във фаза ВВСН 00-19 (след сеитба, преди поникване-разтворен девети лист).

  • Брой мин/макс приложения - 1.
  • Вода л/дка мин/макс – 8 -40 л/дка.
Царевица Едногодишни широколистни плевели 30 г/дка

Царевица за фураж, зърно и семепроизводство

     Прилага се във фаза ВВСН 00-19 (след сеитба, преди поникване-разтворен девети лист).

  • Брой мин/макс приложения - 1.
  • Вода л/дка мин/макс – 8 -40 л/дка.
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.