ПИК 75 ВГ

търговско наименование ПИК 75 ВГ
тип хербицид
Активни вещества просулфурон 750 г/кг
производител Синжента
Категория на употреба първа професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ПИК 75 ВГ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Царевица едногодишни широколистни плевели 1.5 мл/дка

Внася се във фаза 3-8 лист на културата и 2-4 лист на плевелите.

За царевица за фураж се прилага 60 дни карантинен срок.

Ползва се прилепител 0,2 % Атплюс.

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.