просулфурон

препарати съдържащи само просулфурон

препарати съдържащи просулфурон и други активни вещества