Просулфурон

Препарати съдържащи само Просулфурон

Препарати съдържащи Просулфурон и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Просулфурон и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Царевица Едногодишни широколистни плевели ПИК 75 ВГ