КАСПЪР 55 ВГ

търговско наименование КАСПЪР 55 ВГ
тип хербицид
Активни вещества дикамба 500 г/кг
просулфурон 50 г/кг
производител Синжента
Категория на употреба непрофесионална

Регистрации на препарата КАСПЪР 55 ВГ за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
Царевицаедногодишни широколистни плевели30 г/дка

Внася се във фаза 3-8 лист на културата и 2-4 лист на едногодишните плевели, 4-6 лист (розетка).
При царевица за силаж се прилага карантинен срок 14 дни.

Царевицамногогодишни широколистни плевели30 г/дка

Внася се във фаза 3-8 лист на културата и 4-6 лист (розетка) при многогодишните плевели и 15 см на поветицата (до цъфтеж).
При царевица за силаж се прилага карантинен срок 14 дни.