СЪКСЕСЪР ТХ

Търговско наименование СЪКСЕСЪР ТХ
Тип хербицид
Активни вещества Тербутилазин 187.5 г/л
Петоксамид 300 г/л
Производител Хеминова
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на СЪКСЕСЪР ТХ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Царевица Едногодишни житни плевели 300 - 400 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 00-09 (сухо семепоникване (колеоптилът пробива земната повърхност) Внася се във фаза ВВСН 10-14 (поява на първи лист-растежа продължава до разтваряне на 4-ти лист)

Брой мин/макс приложения – 1
Вода л/дка – 20-50 л/дка
Прилага се еднократно на сезон -почвено или вегетационно в зависимост от възможността за третиране в полето
Да не се използва за сладка царевица и царевица за производство на семена за посев.

Царевица Едногодишни широколистни плевели 300 - 400 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 00-09 (сухо семепоникване (колеоптилът пробива земната повърхност) Внася се във фаза ВВСН 10-14 (поява на първи лист-растежа продължава до разтваряне на 4-ти лист)

Брой мин/макс приложения – 1
Вода л/дка – 20-50 л/дка
Прилага се еднократно на сезон -почвено или вегетационно в зависимост от възможността за третиране в полето
Да не се използва за сладка царевица и царевица за производство на семена за посев.

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.