СЪКСЕСЪР ТХ

търговско наименование СЪКСЕСЪР ТХ
тип хербицид
Активни вещества тербутилазин 187.5 г/л
петоксамид 300 г/л
производител ФМС Кемикъл Спрл
Категория на употреба втора професионална

Регистрации на препарата СЪКСЕСЪР ТХ за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
Царевицаедногодишни житни плевели300 - 400 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 00-09 (сухо семепоникване (колеоптилът пробива земната повърхност) Внася се във фаза ВВСН 10-14 (поява на първи лист-растежа продължава до разтваряне на 4-ти лист)

Брой мин/макс приложения – 1
Вода л/дка – 20-50 л/дка
Прилага се еднократно на сезон -почвено или вегетационно в зависимост от възможността за третиране в полето
Да не се използва за сладка царевица и царевица за производство на семена за посев.

Царевицаедногодишни широколистни плевели300 - 400 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 00-09 (сухо семепоникване (колеоптилът пробива земната повърхност) Внася се във фаза ВВСН 10-14 (поява на първи лист-растежа продължава до разтваряне на 4-ти лист)

Брой мин/макс приложения – 1
Вода л/дка – 20-50 л/дка
Прилага се еднократно на сезон -почвено или вегетационно в зависимост от възможността за третиране в полето
Да не се използва за сладка царевица и царевица за производство на семена за посев.