ДИВА

Търговско наименование ДИВА
Тип хербицид
Активни вещества Пиридат 600 г/л
Производител Белхим Кроп
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ДИВА за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Царевица Едногодишни широколистни плевели 150 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 12-18 (разтворен 2- ри лист-разтворен 8-ми лист) на културата.

Брой мин/макс приложения – 1
Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

Царевица Едногодишни широколистни плевели 75 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 12-18 (разтворен 2- ри лист-разтворен 8-ми лист) на културата.

Брой мин/макс приложения – 1
Интервал между приложенията – 7 дни
Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.