МАЙСТЕР ОД

Търговско наименование МАЙСТЕР ОД
Тип хербицид
Активни вещества Форамсулфурон 30 г/л
Йодосулфурон 30 г/л
Производител Bayer
Категория на употреба непрофесионална

Съдържа още 30 г/л изоксадифен - етил (антидот).

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на МАЙСТЕР ОД за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Царевица Едногодишни житни плевели 120 - 150 мл/дка

Включва Балур от коренища и семе.

Внася се във фаза 3-8 лист на културата, от котиледони до 6 лист на едногодишните плевели и 15-25 см височина на балура.

По-високата доза се използва при преобладаващо запле-веляване с балур.

Царевица Едногодишни широколистни плевели 120 - 150 мл/дка

Внася се във фаза 3-8 лист на културата, от котиледони до 6 лист на едногодишните плевели.

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.