Форамсулфурон

Препарати съдържащи само Форамсулфурон

Препарати съдържащи Форамсулфурон и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Форамсулфурон и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Царевица Едногодишни житни плевели ЕКИП ОД ЕКИП СК
Едногодишни широколистни плевели ЕКИП ОД ЕКИП СК