ВЕНТУМ ВГ

Търговско наименование ВЕНТУМ ВГ
Тип хербицид
Активни вещества Форамсулфурон 300 г/кг
Йодосулфурон 10 г/кг
Производител Bayer
Категория на употреба непрофесионална

Съдържа антидот - 300 г/кг.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ВЕНТУМ ВГ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Царевица Едногодишни житни плевели 10 - 15 г/дка

Включително Балур от коренища и семена.
Внася се от 2-6 лист на културата, 15-25 см височина на балура.

Ползва се прилепител Меро в доза 200 мл/дка.

Царевица Едногодишни житни плевели 10 - 15 г/дка

Някои широколистни многогодишни (паламида, пирей)

Внася се от 2-6 лист на културата, от котиледони до 6 лист на едногодишните широколистни плевели.

Ползва се прилепител Меро в доза 200 мл/дка.

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.