ГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД 500 СК

търговско наименование ГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД 500 СК
тип хербицид
Активни вещества S-метолахлор 312.5 г/л
тербутилазин 187.5 г/л
производител Синжента
Категория на употреба втора професионална

Регистрации на препарата ГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД 500 СК за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
Слънчогледедногодишни житни плевели350 мл/дка

Внася се след сеитба, преди поникване на културата.

Слънчогледедногодишни широколистни плевели350 мл/дка

Внася се след сеитба, преди поникване на културата.

Царевицаедногодишни широколистни плевели400 - 450 мл/дка

Внася се след сеитба, преди поникване или след поникване на културата до 1-2 лист на житните плевели.
При царевица за фураж се прилага 60 дни карантинен срок.

Царевицаедногодишни житни плевели400 - 450 мл/дка

Внася се след сеитба, преди поникване или след поникване на културата до 1-2 лист на житните плевели.
При царевица за фураж се прилага 60 дни карантинен срок.