ПРИНЦИПАЛ ГОЛД

Търговско наименование ПРИНЦИПАЛ ГОЛД
Тип хербицид
Активни вещества Никосулфурон 62.475 г/кг
Дикамба 510.42 г/кг
Римсулфурон 31.25 г/кг
Производител Кортева Агрисайънс
Категория на употреба втора професионална

Със системно действие.

Съдържа изоксадифенетил (антидот) – 31.25 г/кг.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ПРИНЦИПАЛ ГОЛД за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Царевица Едногодишни житни плевели 48 г/дка

Царевица (за зърно и силаж)

     Внася се във фаза ВВСН 12-19 (разтваряне на втори лист-разтваряне на девети лист).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 5-40 л/дка.

Адювант: Приложение с макс. 0.2 % ВИВОЛТ 90 или растително масло.

Максимална доза на приложение 48г продукт/ дка за вегетационен сезон.

Царевица Едногодишни широколистни плевели 48 г/дка

Царевица (за зърно и силаж)

     Внася се във фаза ВВСН 12-19 (разтваряне на втори лист-разтваряне на девети лист).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 5-40 л/дка.

Адювант: Приложение с макс. 0.2 % ВИВОЛТ 90 или растително масло.

Максимална доза на приложение 48г продукт/ дка за вегетационен сезон.

Царевица Многогодишни житни плевели 48 г/дка

Царевица (за зърно и силаж)

     Внася се във фаза ВВСН 12-19 (разтваряне на втори лист-разтваряне на девети лист).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 5-40 л/дка.

Адювант: Приложение с макс. 0.2 % ВИВОЛТ 90 или растително масло.

Максимална доза на приложение 48г продукт/ дка за вегетационен сезон.

Царевица Многогодишни широколистни плевели 48 г/дка

Царевица (за зърно и силаж)

     Внася се във фаза ВВСН 12-19 (разтваряне на втори лист-разтваряне на девети лист).

 • Брой мин/макс приложения – 1.
 • Вода л/дка мин/макс - 5-40 л/дка.

Адювант: Приложение с макс. 0.2 % ВИВОЛТ 90 или растително масло.

Максимална доза на приложение 48г продукт/ дка за вегетационен сезон.

Царевица Едногодишни житни плевели 24 г/дка

Царевица (за зърно и силаж)

     Внася се във фаза ВВСН 12-19 (разтваряне на втори лист-разтваряне на девети лист).

 • Брой мин/макс приложения – 2.
 • Интервал между приложенията – 7 дни.
 • Вода л/дка мин/макс - 5-40 л/дка.

Адювант: Приложение с макс. 0.2 % ВИВОЛТ 90 или растително масло.

Максимална доза на приложение 48г продукт/ дка за вегетационен сезон.

Царевица Едногодишни широколистни плевели 24 г/дка

Царевица (за зърно и силаж)

     Внася се във фаза ВВСН 12-19 (разтваряне на втори лист-разтваряне на девети лист).

 • Брой мин/макс приложения – 2.
 • Интервал между приложенията – 7 дни.
 • Вода л/дка мин/макс - 5-40 л/дка.

Адювант: Приложение с макс. 0.2 % ВИВОЛТ 90 или растително масло.

Максимална доза на приложение 48г продукт/ дка за вегетационен сезон.

Царевица Многогодишни житни плевели 24 г/дка

Царевица (за зърно и силаж)

     Внася се във фаза ВВСН 12-19 (разтваряне на втори лист-разтваряне на девети лист).

 • Брой мин/макс приложения – 2.
 • Интервал между приложенията – 7 дни.
 • Вода л/дка мин/макс - 5-40 л/дка.

Адювант: Приложение с макс. 0.2 % ВИВОЛТ 90 или растително масло.

Максимална доза на приложение 48г продукт/ дка за вегетационен сезон.

Царевица Многогодишни широколистни плевели 24 г/дка

Царевица (за зърно и силаж)

     Внася се във фаза ВВСН 12-19 (разтваряне на втори лист-разтваряне на девети лист).

 • Брой мин/макс приложения – 2.
 • Интервал между приложенията – 7 дни.
 • Вода л/дка мин/макс - 5-40 л/дка.

Адювант: Приложение с макс. 0.2 % ВИВОЛТ 90 или растително масло.

Максимална доза на приложение 48г продукт/ дка за вегетационен сезон.

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.