ПЕРМИТ

Търговско наименование ПЕРМИТ
Тип хербицид
Активни вещества Халосулфурон метил 750 г/кг
Производител Нисан кемикъл
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ПЕРМИТ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Царевица Едногодишни широколистни плевели 1.5 - 2.5 г/дка

Внася се във фаза BBCH 12-18(разтваряне на втори лист – разтваряне на осми лист)

 • Брой мин/макс пеиложения – 2
 • Интервал между приложенията – 4 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 30 л/дка
 • Прибиране за фураж във фаза BBCH 75
Царевица Многогодишни житни плевели 1.5 - 2.5 г/дка

Внася се във фаза BBCH 12-18(разтваряне на втори лист – разтваряне на осми лист)

 • Брой мин/макс пеиложения – 2
 • Интервал между приложенията – 4 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 30 л/дка
 • Прибиране за фураж във фаза BBCH 75
Царевица Многогодишни широколистни плевели 1.5 - 2.5 г/дка

Внася се във фаза BBCH 12-18(разтваряне на втори лист – разтваряне на осми лист)

 • Брой мин/макс пеиложения – 2
 • Интервал между приложенията – 4 дни
 • Вода л/дка мин/макс – 30 л/дка
 • Прибиране за фураж във фаза BBCH 75
Царевица Едногодишни житни плевели 3 - 5 г/дка

Внася се във фаза BBCH 12-18 (разтваряне на втори лист – разтваряне на осми лист)

 • Брой мин/макс пеиложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30 л/дка
 • Прибиране за фураж във фаза BBCH 75
Царевица Многогодишни житни плевели 3 - 5 г/дка

Внася се във фаза BBCH 12-18 (разтваряне на втори лист – разтваряне на осми лист)

 • Брой мин/макс пеиложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30 л/дка
 • Прибиране за фураж във фаза BBCH 75
Царевица Многогодишни широколистни плевели 3 - 5 г/дка

Внася се във фаза BBCH 12-18 (разтваряне на втори лист – разтваряне на осми лист)

 • Брой мин/макс пеиложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30 л/дка
 • Прибиране за фураж във фаза BBCH 75
Ориз 4 - 5 г/дка

Срещу Камъш морски (крайморски), кандра (Bolboschoenus maritimus, syn. Scirpus maritimus), камъш островръх (Schoenoplectus mucronatus, syn. Scirpus mucronatus), кисели треви (Cyperus sp.) – внася се във фаза ВВСН 12-24 (два листа разтворени – забележими 4 братя)

 • Брой мин/макс пеиложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
 • Моментът на приложение на продукта се определя от фенофазата на културата. Карантинният срок е даден като индикация за очакван карантинен срок възоснова на опитите за остатъчни вещества
119 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.