Халосулфурон метил

Препарати съдържащи само Халосулфурон метил

Препарати съдържащи Халосулфурон метил и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Халосулфурон метил и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Царевица Едногодишни житни плевели ПЕРМИТ
Едногодишни широколистни плевели ПЕРМИТ
Многогодишни житни плевели ПЕРМИТ
Многогодишни широколистни плевели ПЕРМИТ