ОКСО 337 EК

Търговско наименование ОКСО 337 EК
Тип хербицид
Активни вещества Бромоксинил 262 г/л
Темботрион 50 г/л
Производител Bayer
Категория на употреба втора професионална

Съдържа още Изоксадифен- етил – 25 г/л (антидот)

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на ОКСО 337 EК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Царевица Едногодишни житни плевели 100 мл/дка

Внесен еднократно във фаза ВВСН 12-18 Разтваряне на втори лист – разтваряне на осми лист; Фаза на житните плевели 2-3 ти лист

Може да се приложи 100 мл/дка прилепител Меро.

Царевица Едногодишни широколистни плевели 100 мл/дка

Внесен еднократно във фаза ВВСН 12-18 Разтваряне на втори лист – разтваряне на осми лист; фаза на широколистните плевели 2-4-ти лист.

Прилага се 100 мл/дка прилепител Меро.

Царевица Едногодишни широколистни плевели 150 мл/дка

Двукратно приложение (по 75 мл/дка на внасяне, общата доза не трябва да надвишава 150 мл/дка).
 Внесен във фаза ВВСН 12-18 Разтваряне на втори лист на културата до
разтваряне на осми лист.
Фаза на плевелите –  2-4-ти лист

Царевица Едногодишни житни плевели 150 мл/дка

Двукратно приложение (по 75 мл/дка на внасяне, общата доза не трябва да надвишава 150 мл/дка).
 Внесен във фаза ВВСН 12-18 Разтваряне на втори лист на културата до
разтваряне на осми лист.
Фаза на плевелите –  2-3-ти лист

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.