йодосулфурон

препарати съдържащи само йодосулфурон

    няма регистрирани такива

препарати съдържащи йодосулфурон и други активни вещества