ОСОРНО СК

Търговско наименование ОСОРНО СК
Тип хербицид
Активни вещества Мезотрион 100 г/л
Производител Глобахем н.в.
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ОСОРНО СК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Царевица Едногодишни житни плевели 75 - 150 мл/дка

Царевица за фураж и зърно 

   Внася се във фаза BBCH 12-19 (разтваряне на втори лист – разтваряне на девети лист).

  • Брой мин/макс приложения – 1.
  • Вода л/дка мин/макс – 11-40.
Царевица Едногодишни широколистни плевели 75 - 150 мл/дка

Царевица за фураж и зърно 

   Внася се във фаза BBCH 12-19 (разтваряне на втори лист – разтваряне на девети лист).

  • Брой мин/макс приложения – 1.
  • Вода л/дка мин/макс – 11-40.
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.