КАПРЕНО СК

Търговско наименование КАПРЕНО СК
Тип хербицид
Активни вещества Тиенкарбазон 68 г/л
Темботрион 345 г/л
Производител Bayer
Категория на употреба втора професионална

Съдържа и изоксадифен-етил (антидот) - 134 г/л

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на КАПРЕНО СК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Царевица Широколистни плевели 22 - 29 мл/дка

     От фаза разтваряне на втори лист до фаза разтваряне на шести лист на културата ВВСН 12-16 Фаза на развитие на плевелите: втори-шести лист на широколистните и втори-четвърти лист на едногодишните житни плевели. Прилага се с прилепител Меро 200 мл/дка.

Царевица Едногодишни житни плевели 22 - 29 мл/дка

     От фаза разтваряне на втори лист до фаза разтваряне на шести лист на културата ВВСН 12-16 Фаза на развитие на плевелите: втори-шести лист на широколистните и втори-четвърти лист на едногодишните житни плевели. Прилага се с прилепител Меро 200 мл/дка.

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.