ТЕМЗА 480 СК

Търговско наименование ТЕМЗА 480 СК
Тип хербицид
Активни вещества Мезотрион 480 г/л
Производител Глобахем н.в.
Категория на употреба втора професионална

Продуктът да не се прилага при сладка царевица и при царевица за семепроизводство.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ТЕМЗА 480 СК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Царевица Едногодишни житни плевели 30 мл/дка

Внася се преди поникване на културата ВВСН 00-08 (сухо семе - поява на колеоптила) или след поникване на културата BBCH 12-18 (разтваряне на втори лист – разтваряне на осми лист) Ранни фази от развитието на плевелите

Царевица Широколистни плевели 30 мл/дка

Внася се преди поникване на културата ВВСН 00-08 (сухо семе - поява на колеоптила) или след поникване на културата BBCH 12-18 (разтваряне на втори лист – разтваряне на осми лист) Ранни фази от развитието на плевелите

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.