Мезотрион

Актуални и стари регистрации на активно вещество Мезотрион и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Царевица Едногодишни житни плевели КАЛИСТО 480 СК ЕВОЛИЯ КИДЕКА ОСОРНО СК ТЕМЗА СК БОРДЪР 480 СК СОЛОРИ 480 СК
Едногодишни широколистни плевели КАЛИСТО 480 СК ЕВОЛИЯ КИДЕКА ОСОРНО СК ТЕМЗА СК БОРДЪР 480 СК ФРАКСИОН СОЛОРИ 480 СК КАЛИСТО 100 СК
Житни и широколистни плевели МЕЗМЕР 48 СК МАИСОТРИОН