АЙЗЕРАН

Търговско наименование АЙЗЕРАН
Тип хербицид
Активни вещества Кломазон 80 г/л
Мезотрион 150 г/л
Производител Сипкам СпА
Категория на употреба втора професионална

Със системно действие

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на АЙЗЕРАН за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Царевица Едногодишни житни плевели 80 - 100 мл/дка

Срещу Житни плевели: нискостъблен дараджан (Echinochloa crus-galli)

Внася се във фаза ВВСН 00-09 (сухи семена-поникване: котиледоните пробиват почвената повърхност)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
 • Дозата от 80 мл/продукт/ дка да се прилага на песъчливи и каменисти почви 
Царевица Широколистни плевели 80 - 100 мл/дка

Широколистни плевели: просфорник, абутилон (Abutilon theophrasti), прасковолистно пипериче (Polygonum persicaria/ Persicaria maculosa), дива ряпа (Raphanus raphanistrum), черно куче грозде (Solanum nigrum), обикновен щир (Amaranthus retroflexus), бяла куча лобода (Chenopodium album), тученица (Portulaca oleracea), полска поветица (Convolvulus arvensis), пача трева (Polygonum aviculare) –

Внася се във фаза ВВСН 00-09 (сухи семена-поникване: котиледоните пробиват почвената повърхност)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
 • Дозата от 80 мл/продукт/ дка да се прилага на песъчливи и каменисти почви 
Царевица Широколистни плевели 70 - 100 мл/дка

Широколистни плевели: просфорник, абутилон (Abutilon theophrasti), прасковолистно пипериче (Polygonum persicaria/ Persicaria maculosa), дива ряпа (Raphanus raphanistrum), черно куче грозде (Solanum nigrum), обикновен щир (Amaranthus retroflexus), бяла куча лобода (Chenopodium album), тученица (Portulaca oleracea), полска поветица (Convolvulus arvensis), пача трева (Polygonum aviculare)

Внася се във фаза ВВСН 10-13 (пълно разтваряне на котиледоните-трети същински лист)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
 • Дозата от 70 мл/продукт/ дка да се прилага на песъчливи и каменисти почви
Царевица Едногодишни житни плевели 70 - 100 мл/дка

Житни плевели: нискостъблен дараджан (Echinochloa crus-galli)

Внася се във фаза ВВСН 10-13 (пълно разтваряне на котиледоните-трети същински лист)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка
 • Дозата от 70 мл/продукт/ дка да се прилага на песъчливи и каменисти почви
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.