КАБАДЕКС ЕКСТРА

Търговско наименование КАБАДЕКС ЕКСТРА
Тип хербицид
Активни вещества Флорасулам 16.7 г/л
Мезотрион 267 г/л
Производител Дау Агросайансис
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на КАБАДЕКС ЕКСТРА за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Царевица Широколистни плевели 45 мл/дка

Царевица (за зърно и силаж): внася се във фаза ССПП BBCH 00-09 (сухо семе - поникване (колеоптилът пробива земната повърхност)).

Царевица Широколистни плевели 30 мл/дка

Царевица (за зърно и силаж): внася се вегетационно третиране в BBCH 12-16 (разтваряне на втори лист – разтваряне на шести лист)

Да се прилага в резервоарна смес с адювант – Дасоил 26-2N с доза 50 мл/дка за по-добра ефикасност.

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.